Abonnementen (onder het voorbehoud dat de corona-omstandigheden ‘veilig’ zijn)

Aan het begin van het seizoen (in september) kunt u een abonnement kopen voor een zeer voordelig bedrag! Per voorstelling kost de toegang € 15,-. Maar als u een abonnement neemt heeft u toegang tot alle voorstellingen voor € 50,-! Voorts heeft u de vrijheid uw abonnement uit te lenen wanneer u iemand daarmee een plezier doet. En daarmee doet u onze organisatie ook een plezier, omdat u derden de gelegenheid geeft met ons programma kennis te maken!

Als u zo’n abonnement voor het hele seizoen 2021–2022 wilt bestellen kunt u een berichtje sturen naar ons email-adres sweelcultureel@gmail.com en na onze bevestiging € 50,- overmaken naar rekeningnummer NL69 RABO 0377122688 t.n.v. Sweel Cultureel onder vermelding van “abonnement 2021–2020 “ en uw naam. Wij bevestigen uw aankoop per email en zorgen ervoor dat het abonnement voor u klaar ligt bij de kassa. Nog even om misverstanden te voorkomen, kosten van consumpties zijn niet inbegrepen in het abonnement!