Welkom op onze website!

Beste Bezoeker,

Het bestuur van Sweel Cultureel heeft zich beraden over het programma van het seizoen 2020-2021. Helaas is het voornemen om een half seizoen later met culturele activiteiten te starten, ingehaald door de jongste besmettingscijfers en de daaraan verbonden maatregelen. Ook in onze directe omgeving en in de provincie Drenthe laat de besmettingsgraad helaas een duidelijke groei zien. Het besmettingsrisico is te groot geworden.

Voor Sweel Cultureel betekent dit dat we hebben besloten om pas per september 2021 de organisatie van activiteiten weer op te pakken.

In de locaties waar we onze activiteiten organiseren, kunnen we op dit moment niet overal een ontvangst garanderen die aansluit bij de ‘dan geldende’ RIVM-maatregelen. Nog afgezien van bijkomende problematiek: het maximum toegestane bezoekersaantal waardoor er veel meer kosten zullen zijn dan inkomsten en de continuïteit van Sweel Cultureel in gevaar komt.

We hopen u met ingang van september 2021 wel weer een mooi programma aan te kunnen bieden. Dit natuurlijk onder het voorbehoud dat de situatie rond het heersende virus dan weer ‘gezond’ zal zijn.

Medio juli 2021 zullen we u onze plannen laten weten.

Contact

Reserveren, vragen of commentaar?
Stuur een email naar sweelcultureel@gmail.com

Programma 2021 – 2022

Ook in het komend seizoen blijven de toegangsprijzen ongewijzigd! Zo kost de toegang tot een enkele voorstelling of de aanschaf van een cadeaubon nog steeds € 15,-. Maar u kunt ook een abonnement nemen voor € 50,- p.p. waarmee u toegang heeft tot alle voorstellingen! Mocht u niet in de gelegenheid zijn een evenement bij te wonen dan staat het u ook vrij uw abonnement uit te lenen voor die gelegenheid.

Jammer genoeg is het nog steeds alleen mogelijk contant te betalen voor een voorstelling, abonnement of cadeaubon. Kijk ook even op pagina 3 van deze website voor wat meer details.

Wilt u reageren op onze website gebruik dan ons e-mail adres sweelcultureel@gmail.com

Graag tot ziens!